Annulatievoorwaarden

KAMPEN

 

1. De deelnemers kunnen via mail inschrijven op één of meerdere kampen. Je ontvangt daarna een uitnodiging tot betaling per mail. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. 

2. Na het ontvangen van de uitnodiging tot betaling heeft de deelnemer tien werkdagen tijd om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Onder De Eiken vzw niet tijdig bereikt en er geen antwoord/betaling volgt op de bijhorende betaalherinnering (dertig dagen na inschrijving), wordt de inschrijving geannuleerd. Last minute deelnemers worden geacht het kamp voor de start van het kamp te betalen. Een annulatie kan worden aangevraagd via info@onderdeeiken.be of 0497489550.

3. Annulatie van een kamp

3.1 Aanvraag tot annulatie:

Deelnemers dienen hun aanvraag tot annulatie steeds schriftelijk via mail (info@onderdeeiken.be) door te geven aan Onder De Eiken vzw. 

3.2 Voorwaarden: 

  • een niet betaald kamp: Onder De Eiken vzw kan de inschrijving kosteloos annuleren.

  • een reeds betaald kamp:  Het inschrijfgeld wordt overgezet naar een ander kamp naar keuze of omgezet in een tegoed bon voor een andere activiteit Onder De Eiken. 
     

  • door ziekte/ongeval: op vertoon van het doktersattest kan Onder De Eiken vzw het inschrijfgeld terugstorten en dit binnen de drie weken. Hierbij wordt een administratieve kost van €12 aangerekend. Het doktersattest kan per mail (info@onderdeeiken.be) of per post (Breutheide 18, 2890 Lippelo) aan Onder De Eiken vzw worden bezorgd.

4. Annulatie van een feest.

Bij aanvraag van een feest wordt een voorschot van 50% betaald. 

Onder De Eiken behoudt het recht om het feest te annuleren wegens overmacht, stormweer of ziekte van de organisator. Als de aanvrager het feest annuleert wegens een reden die buiten het toedoen van Onder De Eiken valt, dan wordt het voorschot behouden voor de gedane kosten en reeds geleverde prestaties.

5. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 

6. Onder De Eiken vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

7. Onder De Eiken behoudt het recht om een kamp te annuleren of een kampdag te schrappen wegens overmacht, stormweer of ziekte van de organisator. Onder De Eiken vzw rekent op begrip van de deelnemers. Op aanvraag kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden mits een compensatie van 50%.

8. Onder De Eiken vzw houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het projectkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waaraan niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden. Hierbij wordt een administratiekost van €12 aangerekend.

9. Opmerkingen, bezorgdheden of klachten kunnen worden doorgegeven aan de verantwoordelijke Ilse Pierard per telefoon 0497489550 of via ilse@onderdeeiken.be of via het evaluatieformulier dat naar elke deelnemer wordt verzonden op het einde van het kamp. 

10. Toediening medicatie op kamp: De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de speelwerker/de verantwoordelijke van Onder De Eiken vzw voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De speelwerker/de verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of Onder De Eiken vzw kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

11. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, verzekering, drank en tussendoortjes. Een lunchpakket wordt door de deelnemers zelf meegebracht. 

12. De gegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Onder De Eiken vzw. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen op aanvraag via info@onderdeeiken.be verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)  

13. Onder De Eiken vzw neemt op de kampen foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor sociale media, de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dan kan je dit mondeling doorgeven aan de speelwerker/de verantwoordelijke of meedelen via ilse@onderdeeiken.be

14. Om de tussenkomst van een ziekenfonds te verkrijgen dient de deelnemer het attest af te geven bij begin van het kamp. Dit zal tegen het einde van het kamp ingevuld worden en terugbezorgd.

  

VERHUUR TERREIN 

Als je de aanvraag ten minste veertien dagen voor de verhuurdatum annuleert, betaal je geen annuleringsvergoeding en wordt het voorschot terugbetaald. Annuleer je later of meld je de annulering niet, dan wordt het betaalde voorschot ingehouden. Indien er geen voorschot is betaald, betaal je een compensatie van 50% van de afgesproken huurprijs.

Door de betaling uit te voeren voor je activiteit bij Onder De Eiken VZW bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.