16CB8AA9-CDE5-4524-AFBB-4DB7507BB6C1_edited.jpg

VAN SPEELBOS NAAR LEERBOS

Neurowetenschappers zeggen het al lang: kinderen worden geboren met een natuurlijke aanleg om nieuwe informatie makkelijk op te nemen, om snel nieuwe dingen te leren. Maar de maatschappij, en dan in het bijzonder ons onderwijssysteem, belemmert dat natuurlijke leerproces. Een groot deel van onze kinderen verlaat de basisschool met een achterstand die gevolgen heeft voor hun verdere opvoeding.

Het speelbos wil kinderen naast kampen in de schoolvakanties nu ook gedurende het jaar de ruimte en mogelijkheid bieden om, ìn de natuur, spelend te leren.

 

Er wordt hier enorm veel gespeeld/geleerd door constructies te maken, oplossingen bedenken, ondernemen, samenwerken,  emoties verwerken, omgaan met conflicten, voelen en je grenzen durven aangeven, muziek spelen, in bomen klimmen, koken, vuur maken…

dit is ook school. School komt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘vrije tijd’ of ‘ tijd die vrij is om te leren’. Een kind heeft de intrinsieke motivatie om te leren. Al spelend leert het. Spelen is een natuurlijke manier van leren. Het is de taal van het kind. 

Ik, Ilse - bezielster van het bos en hoofdfacilitatorlaat en voorzie de kinderen in hun spel

én ben er om de ruimte te houden en te luisteren naar wat elk kind nodig heeft.

Wat hier zoal aan bod komt:

je vrij voelen als kind

jezelf mogen zijn

omgaan met je emoties

leren schaken

nieuwe diersoorten en zwammen ontdekken

met hout en gereedschap leren werken

je creativiteit en ondernemerschap stimuleren

experimenteren

boetseren

kritisch denken

samenwerken

conflicten oplossen

volume berekenen van een regenton

in de regenton kruipen en je laten rollen

filosoferen

je grenzen aanvoelen en durven aangeven

je zelfvertrouwen vergroten

je stem laten horen

muziek maken met professionele muzikanten

zelfzorg

mediteren / yoga

risico's durven nemen

een kabouterdorp bouwen

je grenzen verleggen

je verantwoordelijkheid nemen

invoelen en durven aangeven wat je nodig hebt

Praktisch:

Leeftijd vanaf 5 jaar tot en met 14 jaar.

Het leerbos zal open zijn op woensdag en donderdag vanaf 9u tot 17u.

Ouders zetten de kinderen af om 9u en komen ze ophalen om 17u.

Er is een verwarmd lokaal waar geschuild kan worden en activiteiten kunnen doorgaan.

Er is mogelijkheid tot cognitieve ondersteuning en er worden vrijblijvend activiteiten aangeboden zoals wandelingen naar het Lippelo bos, meditatie/luisterverhaal, boetseren, houtbewerking, buitenkoken, concert met muzikant en zelf muziek maken.

Prijs 40 eur per dag. 

Incl. facilitatie, workshops, materiaal, cognitieve ondersteuning, verzekering,

thee, water, fruit en koek.

Dit is een richtprijs. We willen dat het speelbos toegankelijk is voor alle gezinnen. 

Als de prijs te hoog is voor uw gezinsbudget, stuur een mailtje,

dan kunnen we samen kijken wat mogelijk is. Er wordt korting gegeven vanaf het 2e kind.

 

Je dient je kind op voorhand in te schrijven.

Vermeld naam, adres, leeftijd en je telefoon nr waarop je bereikbaar bent.

 

Inschrijven

 

Wil je graag eens komen kijken?

Stuur een mailtje.