top of page
16CB8AA9-CDE5-4524-AFBB-4DB7507BB6C1_edited.jpg

SPELEN IS LEREN EN LEREN IS SPELEN
 

Neurowetenschappers zeggen het al lang: kinderen worden geboren met een natuurlijke aanleg om nieuwe informatie makkelijk op te nemen, om snel nieuwe dingen te leren. Maar de maatschappij, en dan in het bijzonder ons onderwijssysteem, belemmert dat natuurlijke leerproces. Een groot deel van onze kinderen verlaat de basisschool met een achterstand die gevolgen heeft voor hun verdere opvoeding.

Het speelbos wil kinderen naast kampen in de schoolvakanties nu ook op maandag en vrijdag de ruimte en mogelijkheid bieden om, ìn de natuur, al spelend te leren.

 

Er wordt hier enorm veel gespeeld/geleerd door constructies te maken, oplossingen bedenken, ondernemen, samenwerken,  emoties verwerken, omgaan met conflicten, voelen en je grenzen durven aangeven, muziek spelen, in bomen klimmen, koken, vuur maken…

dit is ook school. School komt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘vrije tijd’ of ‘ tijd die vrij is om te leren’. Een kind heeft de intrinsieke motivatie om te leren. Al spelend leert het. Spelen is een natuurlijke manier van leren. Het is de taal van het kind. 

Ik, Ilse - bezielster van het bos en hoofdfacilitatorlaat en voorzie de kinderen in hun spel

én ben er om de ruimte te houden en te luisteren naar wat elk kind nodig heeft.

Wat hier zoal aan bod komt:

je vrij voelen als kind

jezelf mogen zijn

omgaan met je emoties

leren schaken

nieuwe diersoorten en zwammen ontdekken

met hout en gereedschap leren werken

je creativiteit en ondernemerschap stimuleren

experimenteren

boetseren

kritisch denken

samenwerken

conflicten oplossen

volume berekenen van een regenton

in de regenton kruipen en je laten rollen

filosoferen

je grenzen aanvoelen en durven aangeven

je zelfvertrouwen vergroten

je stem laten horen

muziek maken met professionele muzikanten

zelfzorg

mediteren / yoga

risico's durven nemen

een kabouterdorp bouwen

je grenzen verleggen

je verantwoordelijkheid nemen

invoelen en durven aangeven wat je nodig hebt

reflecteren: wat is er gelukt / wat niet?

Er is een verwarmd lokaal waar geschuild kan worden en activiteiten kunnen doorgaan.

Praktisch:

Ben jij ouder die thuisonderwijs geeft of overweegt? Dan kan het leerbos een ideale plek zijn waar je kinderen sociaal contact kunnen maken met andere kinderen. Daarnaast heb je als ouder dan even ruimte voor je eigen agenda.

Heb je interesse? Het Leerbos zal open zijn vanaf 10/1/2022 op maandag en vrijdag.

Prijs: 10-beurtenkaart van 20 eur per dag, op voorhand aan te kopen.

Stuur een mailtje.

Dan bezorg ik meer informatie.

Bij voldoende inschrijvingen kunnen we concreet van start gaan.

bottom of page